آرشیو اخبار - 19 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نشست مدیران و فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان جم

نشست مدیران و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج با محوریت بررسی برنامه های سال جاری و همچنین آشنایی بسیجیان شهرستان جم با شرایط کاری و جایگاه پتروشیمی جم در تولید ملی برگزار شد
۱۹ تیر ۱۳۹۲ ۰۹:۱۱
صفحه ۱ از ۸