آرشیو اخبار - 02 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فاز دوم خط لوله اتیلن غرب آبان ماه امسال به بهره برداری کامل می رسد

مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی گفت: فاز ٢ خط لوله اتیلن غرب در حال تکمیل بوده و تا آبان ماه به بهره برداری کامل خواهد رسید.
۲ تیر ۱۳۹۲ ۱۳:۰۲
صفحه ۱ از ۱۳