آرشیو اخبار - 29 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صعود گروه کوهنوردی شرکت پتروشیمی جم به دومین قلعه بلند کشور

گروه کوهنوردی شرکت پتروشیمی جم به قله 4850 متری علم کوه صعود کرد.
۲۹ تیر ۱۳۹۲ ۱۴:۰۳
صفحه ۱ از ۸