آرشیو اخبار - 05 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید معاون وزیر نفت از مجتمع پتروشیمی جم

عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مجتمع پتروشیمی جم بازدید کرد.
۵ تیر ۱۳۹۲ ۱۰:۳۷
صفحه ۱ از ۴