آرشیو اخبار - 09 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ساخت دستگاه GC در پتروشیمی جم، برای نخستین بار در کشور

متخصصان ایرانی شرکت پتروشیمی جم موفق شدند دستگاه Gas Chromatograph را با استفاده از تجهیزات موجود در مجتمع پتروشیمی جم بسازند.
۹ تیر ۱۳۹۲ ۱۱:۵۳
صفحه ۱ از ۳