آرشیو اخبار - 12 اَمرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حضور کارکنان پتروشیمی زاگرس در راهپیمایی روز جهانی قدس

کارکنان شرکت پتروشیمی زاگرس همگام با مردم سراسر ایران و ملت‌های مسلمان جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند و انزجار خود را از رژیم جعلی و زورگوی صهیونیستی ابراز داشتند.
۱۲ اَمرداد ۱۳۹۲ ۰۹:۴۴
صفحه ۱ از ۸