آرشیو اخبار - 16 اَمرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی غرفه برتر هجدهمین نمایشگاه نفت در میان 4 شرکت اصلی وزارت نفت

غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان غرفه برتر از میان غرفه های 4 شرکت اصلی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزیده شد.
۱۶ اَمرداد ۱۳۹۲ ۱۵:۲۲
صفحه ۱ از ۴