آرشیو اخبار - 23 اَمرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس بیات : تجاری سازی دانش های فنی بومی، توسعه پایدار صنعت پتروشیمی را بیمه می کند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم واگذاری سه دانش فنی تجاری شده شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: امروز با افتخار اعلام می کنیم که نه تنها دانش فنی متانول را به دست آورده ایم بلکه با این قرارداد وارد مرحله صنعتی سازی هم می شویم.
۲۳ اَمرداد ۱۳۹۲ ۱۶:۴۵
صفحه ۱ از ۹