آرشیو اخبار - 25 اَمرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اعلام آمادگی مدیران و کارکنان صنعت ارزش آفرین پتروشیمی در اجرای برنامه های وزات نفت

مهندس بیات در پیام تبریک به وزیر نفت دولت یازدهم از آمادگی مدیران و کارکنان صنعت ارزش آفرین پتروشیمی در اجرای برنامه های وزات نفت خبر داد. متن این پیام به این شرح است.
۲۵ اَمرداد ۱۳۹۲ ۱۳:۳۱
صفحه ۱ از ۲