آرشیو اخبار - 16 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ساخت قالب آزمایشگاهی دستگاه Film Maker در پتروشیمی جم

رئیس خودکفایی پتروشیمی جم از ساخت دستگاه Film Maker به منظور تهیه فیلم‌های نازک پلیمری با ضخامت‌های گوناگون خبر داد.
۱۶ شهریور ۱۳۹۲ ۱۳:۵۰
صفحه ۱ از ۲