آرشیو اخبار - 18 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیام خداحافظی وسپاسگزاری مهندس بیات از همکاران صنعت پتروشیمی

مهندس عبدالحسین بیات، در پیامی ضمن برشمردن بخشی از اقدامات انجام شده در زمان تصدی سمت مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و آرزوی موفقیت برای مهندس شعری مقدم در کسوت مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از همراهی، همکاری و همدلی همکارانش در این صنعت قدردانی کرد.
۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ۲۱:۲۴
صفحه ۱ از ۸