آرشیو اخبار - 19 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برنامه ای برای سرامدی صنعت پتروشیمی

مهندس عباس شعری مقدم از مدیران خوش فکر و کارآزموده و پرسابقه صنعت پتروشیمی و مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. برآن شدیم تا با ترتیب دادن گفتگویی تفصیلی دیدگاه های این نخبه صنعتی را برای حل مشکلات این صنعت و توسعه آن جویا شویم.
۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۲:۵۰
صفحه ۱ از ۲