آرشیو اخبار - 31 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیرعامل جدید شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه معرفی شد

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه برگزار شد.
۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۲۲
صفحه ۱ از ۴