آرشیو اخبار - 05 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صرفه جویی سالانه 7 میلیارد ریالی با ساخت دستگاه تمیزکننده تجهیزات صنعتی در پتروشیمی جم

برای اولین بار در کشور دستگاه تمیزکننده تجهیزات و لوله های صنعتی مجتمع های پتروشیمی (ube cleaner EX دور متغیر دونازله) توسط متخصصان داخلی شرکت پتروشیمی جم طراحی و ساخته شد.
۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۱:۲۱