آرشیو اخبار - 14 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

NPC:منتقد نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس هستیم/ تا یافتن راهکار جدید، عرضه محصول در بورس کالا ادامه می یابد

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر ادامه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرد: نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران مورد انتقاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۴ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۲۷
صفحه ۱ از ۴