آرشیو اخبار - 16 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بزرگداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی در پتروشیمی پردیس

مراسم گرامیداشت روز ملی آتش نشانی و ایمنی در شرکت پتروشیمی پردیس برپا شد.
۱۶ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰
صفحه ۱ از ۳