آرشیو اخبار - 17 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تجلیل از آتش نشانان برتر پتروشیمی تندگویان

مراسم تجلیل از نفرات برتر ایمنی و آتش نشانی در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد.
۱۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۵۰