آرشیو اخبار - 02 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دو پیشنهاد مهندس پیوندی برای افزایش انگیزه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع مدیران عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی گفت: در سالهای گذشته صنعت پتروشیمی با سه چالش جدی روبرو شد که روند توسعه آن را تا حدی تحت شعاع قرار داد.
۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۱۲
صفحه ۱ از ۳