آرشیو اخبار - 27 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دوره آموزشی پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی در پتروشیمی جم

دوره آموزشی پیشگیری و غلبه بر فرسودگی و آسیب‌های شغلی در شرکت پتروشیمی جم برگزار شد.
۲۷ مهر ۱۳۹۲ ۰۹:۵۰
صفحه ۱ از ۳