آرشیو اخبار - 28 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مراسم دعای عرفه در گلزار شهدای شلمچه

پایگاه بسیج پتروشیمی شهید تندگویان همزمان با روز عرفه مراسم دعای عرفه را در گلزار شهدای شلمچه برگزار کرد.
۲۸ مهر ۱۳۹۲ ۱۳:۳۸
صفحه ۱ از ۱۶