آرشیو اخبار - 07 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیوندی در مراسم تودیع رئیس کل روابط عمومی : فرهنگ محبت و دوستی را گسترش دهید / روابط عمومی اهمیت HSE را تبیین کند

مراسم تودیع رئیس کل و معارفه سرپرست جدید روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور مهندس پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت برگزار شد.
۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۳۳