آرشیو اخبار - 01 آبان 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمی حسین شهریاری را به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.
۱ آبان ۱۳۹۲ ۲۱:۲۳
صفحه ۱ از ۲