آرشیو اخبار - 14 آبان 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آغاز تولید آزمایشی پتروشیمی ایلام

مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام خبر داد:‌ واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام ساعاتی پیش به تولید آزمایشی رسید و با حدود یک دوم ظرفیت تولید در حال فعالیت است.
۱۴ آبان ۱۳۹۲ ۲۰:۰۲
صفحه ۱ از ۳