آرشیو اخبار - 18 آبان 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیران عامل: هماهنگی در صادرات محصولات مشابه، بهتر از تمرکز در صادرات همه محصولات است

نشست فرصت ها، بیم ها و امیدها در توسعه صنعت پتروشیمی با حضور جمعی از مدیران عامل شرکت های پتروشیمی کشور برگزار شد.
۱۸ آبان ۱۳۹۲ ۱۱:۳۲