آرشیو اخبار - 04 آبان 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کشفیات جدید منابع گازی، فرصتی مناسب برای فعالیت نیروهای جدیدالورود است

شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی با بیش از بیست سال سابقه در امر آموزش، یکی از مهمترین مراکز آموزشی وزارت نفت است. این شرکت کلیه دوره‌های تخصصی و غیرتخصصی مورد نیاز برای نیروهای مجموعه گاز، نفت و پتروشیمی را برگزار کرده و آن‌ها را برای کار در پالایشگاه‌ها و انجام امور بهره‌برداری آماده می‌کند.
۴ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۴۱
صفحه ۱ از ۷