آرشیو اخبار - 05 آبان 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

هیچ ‌پتروشیمی‌ بدون فراخوان واگذار نخواهد شد/ با قطر و عربستان بر سر قیمت متان متحد شویم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدحسن پیوندی کمتر از 4 سال پیش در سمت معاونت برنامه‌ریزی شرکت ملی پتروشیمی پس از سال‌ها فعالیت در این سمت بازنشسته شد و به بخش خصوصی رفت.
۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۰۱