آرشیو اخبار - 06 آبان 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فاز اول پتروشیمی ایلام آماده افتتاح

استاندار ایلام با تاکید بر رفع مشکلات مربوط به تامین تسهیلات ارزی و ریالی پتروشمی ایلام گفت: چهره استان با بهره برداری از مجتمع پتروشیمی متحول می شود.
۶ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۱۱
صفحه ۱ از ۷