آرشیو اخبار - 07 آبان 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همایش تغذیه و سلامت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به مناسبت روز جهانی غذا همایشی با محور تغذیه، الگوی رفتاری، چاقی و سلامت برگزار کرد.
۷ آبان ۱۳۹۲ ۰۹:۳۷