آرشیو اخبار - 20 آذر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارگروه پتروشیمی دی هشت

تاریخ شکل گیری صنعت پتروشیمی دی هشت D8 به 28 آبان 1387 ( 11 نوامبر 2008 ) بر می گردد. چهارمین اجلاس کارگروه صنعت دی هشت در جزیره بالی با حضور نمایندگان ایران، ترکیه، اندونزی، مصر، پاکستان، نیجریه، مالزی و بنگلادش 11 و 12 نوامبر 2008 برگزار شد.
۲۰ آذر ۱۳۹۲ ۱۰:۰۴
صفحه ۱ از ۳