آرشیو اخبار - 07 آذر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع مدیران عامل در ماهشهر: منابع انسانی را در اولویت قرار دهید

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مدیران عامل شرکت ها به منابع انسانی توجه ویژه داشته باشند.
۷ آذر ۱۳۹۲ ۱۳:۱۳