آرشیو اخبار - 15 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع پتروشیمی فرساشیمی به مدار تولید بازگشت

واحد تولید اتیلن گلایکل پتروشیمی فرساشیمی که به دلیل مسائل اقتصادی متوقف شده بود با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی جم و پتروشیمی مبین و با همت و تلاش مدیران و کارکنان مجتمع پتروشیمی فرسا شیمی از دوازدهم فروردین ماه سال جاری در مدار تولید قرار گرفت.
۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۱۸:۰۶
صفحه ۱ از ۲