آرشیو اخبار - 16 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان منصوب شد

مدیرعامل ساتا در حکمی داود عباسی را به عنوان مدیرعامل جدید شستان منصوب کرد.
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ ۲۰:۴۶
صفحه ۱ از ۲