آرشیو اخبار - 21 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه حفاظت الکترونیک

اداره‌ کل توسعه سیستم های حفاظت الکترونیک سازمان حراست وزارت نفت، فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه حفاظت الکترونیک را منتشر کرد.
۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۵۹
صفحه ۱ از ۲