آرشیو اخبار - 26 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

از میان 24 سهمی که هفته گذشته افزایش قیمت داشتند، 7 سهم سودی کمتر از 5 درصد داشتند، 14 سهم سودی بین 5 تا 10 درصد را تجربه کردند و3 سهم سود عالی بالای 10 درصد را کسب کردند. این آمار نسبت به هفته قبل آمار بهتر و امیدوارکننده تری است.
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۵:۴۹
صفحه ۱ از ۲