آرشیو اخبار - 27 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رعایت استانداردهای ایمنی و HSE صنعت پتروشیمی در سطح بالایی قراردارد

تفاهم‌نامه همکاری با هدف گسترش روابط میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد.
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰
صفحه ۱ از ۳