آرشیو اخبار - 31 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تصویب ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی خارج از صنعت در شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی

در نود و نهمین جلسه شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی خارج از صنعت برای سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۲۷
صفحه ۱ از ۲