آرشیو اخبار - 06 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شاخص بورس دو میلیون واحدی شد

شاخص کل بورس در معاملات امروز بازار سرمایه توانست بعد از ۳۲ ماه دوباره وارد کانال دو میلیون واحد شود.
۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۶:۰۴
صفحه ۱ از ۲