آرشیو اخبار - 08 فروردین 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تقدیر معاون صنایع وزارت صمت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی

معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در روزهای پایانی سال 1401 مواد اولیه مورد نیاز صنایع در داخل کشور تامین شد.
۸ فروردین ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰