آرشیو اخبار - 13 دی 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اجرای طرح های توسعه ای با رعایت استانداردهای زیست محیطی در پتروشیمی بوشهر

مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوشهر در مراسم امضای تفاهم نامه ای با اداره کل محیط زیست این استان، گفت: اجرای طرح های توسعه ای با رعایت استانداردهای زیست محیطی از اولویت های راهبردی این شرکت پتروشیمی است.
۱۳ دی ۱۴۰۲ ۱۰:۰۰