آرشیو اخبار - 26 دی 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

توسعه چرخه تولید پتروشیمی درآمدزایی و اشتغال‌زایی بالایی برای کشور دارد

استاندار خوزستان گفت: توسعه چرخه تولید پتروشیمی درآمدزایی و اشتغال‌زایی بالایی برای کشور دارد و پتروشیمی‌ها با به‌کارگیری خوراک‌های موجود باید به سمت توسعه صنایع پایین‌دست حرکت کنند
۲۶ دی ۱۴۰۲ ۲۱:۴۸
صفحه ۱ از ۴