آرشیو اخبار - 04 دی 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پایان حفاری فاز نخست تونل زیر دریایی آبگیر شهرک پتروشیمی مکران

حفاری فاز نخست تونل زیر دریایی آبگیر شهرک پتروشیمی مکران با هدف صیانت از محیط زیست و بدون تخریب ساحل دریای عمان به پایان رسید.
۴ دی ۱۴۰۲ ۱۷:۴۷