آرشیو اخبار - 05 دی 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی با هدف جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی تفاهم نامه همکاری های مشترک امضا کردند.
۵ دی ۱۴۰۲ ۱۶:۵۸
صفحه ۱ از ۳