آرشیو اخبار - 09 دی 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بهره برداری از نخستین واحد پتروشیمی منطقه مکران در اوایل سال 1404

مدیر عامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران گفت: درحال حاضر در حدود 8 میلیارد یورو سرمایه برای اجرای طرح های پتروشیمی مستقر در منطقه چابهار جذب شده است و پیش بینی می شود اوایل سال 1404 نخستین واحد پتروشیمی منطقه مکران، به بهره برداری برسد.
۹ دی ۱۴۰۲ ۱۶:۱۹