آرشیو اخبار - 14 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حمایت قاطع شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تأمین کود مورد نیاز کشور/ سبد محصولات پتروشیمی در صنعت کشاورزی متنوع می شود

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با همکاری و تعامل وزارت جهاد و کشاورزی به دنبال تأمین پایدار کود مورد نیاز کشاورزان هستیم.
۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۴۰
صفحه ۱ از ۲