آرشیو اخبار - 18 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به بیش از63 همت رسید

مدیرتوسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بیش از63 هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری به صنایع پایین‌ دست پتروشیمی ازفروردین تا پایان دی ماه 1402 انجام شده است.
۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳:۰۷
صفحه ۱ از ۲