آرشیو اخبار - 02 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه افزایش می‌یابد

کمپکتور واحد سولفات پتاسیم شرکت پتروشیمی ارومیه با هدف افزایش حجم تولید و ارتقای کیفیت محصول به همت متخصصان داخلی این شرکت نصب و راه‌اندازی شد.
۲ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۳۲
صفحه ۱ از ۵