آرشیو اخبار - 23 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مشارکت 6.4 میلیارد دلاری سابک برای ساخت پتروشیمی فوجیان

شرکت سابک به مشارکت در اجرای یک طرح 6 میلیارد و 400 میلیون دلاری در پتروشیمی فوجیان چین ادامه می‌دهد.
۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۲۸
صفحه ۱ از ۲