آرشیو اخبار - 28 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید مدیرکل HSE وزارت نفت از زیر ساخت ها و طرح های پتروشیمی منطقه عسلویه

مدیر کل HSE وزارت نفت و مدیران بهداشت ، ایمنی، محیط ز یست و پدافند غیرعامل چهار شرکت اصلی، از زیر ساخت ها و طرح های پتروشیمی در منطقه اقتصادی انرژی پارس بازدید کردند.
۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳:۳۸
صفحه ۱ از ۲