آرشیو اخبار - 03 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت رکورد تازه تولید ماهانه مونوکسید کربن در پتروشیمی فن‌آوران

شرکت پتروشیمی فن‌آوران موفق به ثبت رکورد جدید تولید ماهانه محصول مونوکسید کربن در دی‌ماه امسال به مقدار ۱۰ هزار و ۴۶۲ تن شد.
۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲:۰۰