آرشیو اخبار - 08 بهمن 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

شاخص کل بازار سرمایه در پنجمین هفته کاری زمستان (30 دی -4 بهمن ماه) از دو میلیون و 186 هزار واحد در آغاز معاملات روز شنبه، به دو میلیون و 123 هزار واحد در پایان معاملات روز چهارشنبه رسید.
۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۱۲
صفحه ۱ از ۲